Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Jelentkezés

24515/199 ( csak a hiánytalanul kitöltött kérelmTisztelt Szülők, érdeklődők!

                                                        
 Bölcsődei jelentkezés a 2024/2025 évre

A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos, azonban minden év március első két hetében zajlik a szeptemberben kezdődő nevelési évünkre a jelentkezés. 
Jelentkezés ideje: 2024.03.01-14.  9-14 óráig. A bölcsődei kérelmek elbírálása nem  a jelentkezések  sorrendjében történik!A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
  •    - Bölcsődei felvételi kérelem ( csak a hiánytalanul kitöltött kérelmek kerülnek feldolgozásra! )
  •    -  Gyermek és szülő vagy törvényes képviselő lakcímkártyája ( bemutatásra)
  •    -  Gyermek TAJ kártyája (bemutatásra)
  •    - Munkáltatói igazolás a szülőktől ( anyától szándék nyilatkozat )
  •  (Az édesanya munkahelyétől kapott  szándéknyilatkozatot,  ( dátummal ellátott) legkésőbb a beszoktatás megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani, különben a gyermek nem kezdheti meg a beszoktatást. (15/1998.(IV.30) NM rendelet 36§)
 
 

-EEe


át kérjük 

 

 

 

Felvételi eljárás 
A bölcsődei ellátás általános feltétele.

- A jelentkezési igényt papír alapon kell benyújtani mindkét szülő aláírásával ellátva, a szükséges igazolások teljeskörű csatolásával.
- A felvételi kérelmek indokait és a speciális ellátás iránti igényt, minden esetben igazolni kell.

-Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!
Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt és a szükséges igazolásokkal becsatolt kérelmek kerülnek feldolgozásra!

- Bölcsődei ellátást a szülő/törvényes képviselő akkor kérhet, ha az ellátást igénybe vevő gyermeke 20 hetes korát betöltötte, és a gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott!

Nem vehető igénybe a bölcsődei ellátás az alábbi esetekben:
- CSED esetén nem lehet keresőtevékenységet folytatni, bölcsődei ellátást igényelni! ( Ez alól csak egy kivétel van, a nevelőszülői tevékenység.)
- Ha a nagyszülő igényli a gyedet, gyest, akkor a gyermek 3 éves kora alatt nem részesülhet napközbeni ellátásban.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez az a gyermek:

- akit egyedülálló vagy idős koru személy  nevel (az egyedülállóságot a Magyar Állam Kincstártól kapott emelt összegű családi pótlék határozattal tudják igazolni) 
- akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a 3 főt (A Magyar Állam Kincstártól kapott 1 hónapnál nem régebbi határozatát/igazolását kérjük a folyósított családi pótlékról)
- akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége;
- aki hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű. ( határozatot kérjük csatolni)
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( határozatot kérjük csatolni)
akit védelembe vettek;
- akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt az ellátást biztosítani egyáltalán vagy csak részben tudja;
- akit gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt hozzátartozója nevel;
- akinek szülője vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A szülőnek kötelessége jelezni, ha a kérelemben megjelölt bölcsődei ellátás indokaiban változás történik
( várandóság, testvér születése, szociális, egészségügyi helyzet....) A jelzést írásban, e-mailben az intézményvezetőnek  címezve kell megtenni.


Kedves Szülők! 

A bölcsődei jelentkezési lapot a szükséges dokumentumokkal együtt személyesen tudják benyújtani az intézményünkbe. 
Kizárólag a székhelyintézményben, a Pöttöm Sziget Bölcsődében (2030 Érd, Aradi utca 7/a) van erre lehetőségük. 


A jelentkezés ideje: 2024.Március 01-14-ig, 9-14 óráig


A felvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2024. Május 31-ig fogok értesítőt küldeni. 
Köszönettel,
Dávid Dzsenifer
Intézményvezető 


 
                                                    

FOGADÓ ÓRA 
Kedd: 
Telephely, Apró Falva Bölcsőde
9-12 óráig

Szerda:
Székhelyintézmény, Pöttöm Sziget Bölcsőde
9-12 óráig

Előre egyeztetett időpontban más napokon is fogadja Önt/Önöket az Intézményvezető és az Intézményvezető-helyettes.

Pöttöm Sziget Bölcsőde

Vezetékes

+36 23 376 108

Telefon

+36 20 332 0065

Email

pottomsziget@erd.hu
pottomsziget.vezeto@erd.hu

Cím

2030 Érd, Aradi u. 7/A

Apró Falva Bölcsőde

Vezetékes

+36 23 362 544

Telefon

+36 20 328 2248

Email

aprofalva@erd.hu
aprofalva.vezeto@erd.hu

Cím

2030 Érd, Edit u. 3.